i Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya | enciclopèdia.cat

OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques
EsportpèdiaCat — Enciclopèdia de l’esport català

Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya

Esport general
esports esport
Òrgan de direcció, planificació i execució de l’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya.

Creat l’any 1980 amb el nom de Direcció General de l’Esport, el primer responsable fou Josep Lluís Vilaseca, que ocupà el càrrec fins el 1995 i que facilità la creació del CAR de Sant Cugat el 1987. Li correspon exercir les funcions que li assenyala la Llei de l’esport de Catalunya i alhora dirigir, mitjançant el Consell Català de l’Esport, la política esportiva de Catalunya. Té com a objectius l’increment de la pràctica de l’activitat física, els esports de lleure i de competició, la millora dels nivells quantitatius i qualitatius de les àrees que donen suport a la pràctica esportiva, l’increment i millora de la xarxa d’equipaments i instal·lacions esportives, l’augment de la projecció internacional de l’esport català i la consolidació del teixit associatiu a través de l’esport. Porta a terme el Pla Estratègic de l’Esport Escolar i Universitari de Catalunya, el Pla Nacional de Promoció de l’Activitat Física i el Pla Director d’instal-lacions i equipaments esportius, desenvolupa el programa d’Alt Rendiment Esportiu i gestiona el registre d’entitats esportives, l’Escola Catalana de l’Esport i la Biblioteca de l’Esport.

Data de revisió: 
2014-10-31
Llegir més...