Expansió internacional de les arts escèniques catalanes. 1978-2007

Els grups teatrals formats sobre la base de la nova cultura escènica de la Catalunya de la dècada del 1960 es van autodefinir com a “teatre independent”. És a dir, teatre no lligat a la migrada oferta teatral de l’Estat espanyol (que es feia només a Madrid), ni a l’anomenat “teatre comercial”, que era de baixíssima qualitat, i amb un públic en regressió.

Principals actuacions a l’estranger

El teatre independent va començar essent no professional i es va submergir en una recerca lliure dels llenguatges escènics i dels espais teatrals, i, tot lluitant amb la censura, va...