La Unió Monetària Llatina. 1868

Les revolucions liberals, en què participen molts sectors de la societat catalana, tenien, entre molts altres objectius, la concreció d’un gran espai sense duanes interiors, la creació d’un mercat comú i l’establiment d’una moneda de curs legal emesa per un únic banc, d’acord amb el govern nacional.

Els estats de la Unió Monetària Llatina (1966-1889)

L’aposta dels economistes liberals catalans –partint dels cursos que Eudald Jaumeandreu (Barcelona, 1774 – 1840) impartia en la càtedra d’Economia Política de la Junta de Comerç de Barcelona–, fou la de transformar el regne de...