Les descobertes de Cristòfor Colom. 1492-1504

El seu origen i l’any del naixement són controvertits. La tradició, en part sostinguda per documentació escrita, el fa nascut a Gènova, tesi sovint contestada per altres hipòtesis, entre les quals la d’un possible origen català, avalades també per la documentació corresponent. De molt jove s’embarcà com a agent comercial i, després, com a pilot, i navegà per la Mediterrània.

Les pàtries de Colom

El 1476, en un viatge a Anglaterra, fou atacat per pirates i arribà nàufrag a Portugal, on s’establí en el comerç de sucres per a la firma Centurione de Gènova. Per aquest temps...