Treball i renda: de l’Europa dels 15 a l’Europa dels 25. 2000

L’any 1995 va néixer, amb la quarta ampliació de la Comunitat, l’Europa dels 15, que incorporà Àustria, Finlàndia i Suècia al conjunt de països que ja en formaven part. El 2002, una nova ampliació va fer arribar el nombre de membres a 25. En aquest cas, les negociacions van comportar l’adhesió de deu països nous: Letònia, Lituània, Estònia, Polònia, Hongria, República Txeca, Eslovàquia, Eslovènia, Malta i Xipre. A partir del 2007 es pot començar a parlar ja de l’Europa dels 27, atès que Romania i Bulgària s’hi van incorporar com a membres de ple dret, tot i que amb algunes restriccions...