i Et presentem tots els continguts d'enciclopèdia.cat! | enciclopèdia.cat

Et presentem tots els continguts d'enciclopèdia.cat!

Quines obres pots consultar a enciclopèdia.cat?

El portal enciclopèdia.cat conté actualment 40 obres, amb més de 700.000 articles i de 39.000 il·lustracions.

Com pots consultar els continguts del portal?

La Gran enciclopèdia catalana i el Gran Diccionari de la llengua són de lliure accés. Per a consultar la resta d'obres, que també són d'accés gratuït, cal registrar-s'hi

Obres que pots consultar:

           Gran enciclopèdia catalana
           Gran enciclopèdia de la música
           Diccionari enciclopèdic de la literatura catalana
           Enciclopèdia de l'esport català - EsportpèdiaCat
           Diccionari d'historiografia catalana
           Diccionari del cinema de Catalunya

El portal també estarà obert a partir d’ara a la publicació d’obres de tercers. Per a qualsevol qüestió ens pots escriure a comunicacio@grec.cat.

El cercador

Abans de tot, cal esmentar que el cercador actual està en fase de proves, per la qual cosa els propers dies es poden produir canvis remarcables a l’hora de fer una consulta, especialment en les cerques avançades.

El sistema permet fer cerques d'un sol mot o de més d'un. Si s’escriu més d’una paraula a la casella, el cercador presenta els resultats seguint el criteri següent: primer, els articles que contenen totes les paraules i, a continuació, les entrades en què només apareix una de les paraules (és a dir, sense fer-ho visible, primer aplica l’operador AND i després l’operador OR).

Així mateix, també es pot fer la cerca d'una cadena de paraules tancades per cometes dobles, com ara “aeroport de Barcelona”. Aquesta cerca mostra els articles que contenen exactament la seqüència de caràcters "aeroport de Barcelona".

Per a fer una cerca més complexa, es poden combinar múltiples termes mitjançant operadors. Si en una cerca es posa el signe – davant mateix de la paraula (sense espai), vol dir que aquesta paraula queda exclosa dels resultats. Així, aviació aviador avió –Barcelona mostra els articles que contenen qualsevol de les paraules aviació aviador avió i en cap cas la paraula Barcelona.

Per a realitzar una cerca de caràcters múltiples amb comodí, cal utilitzar el símbol * . Per exemple, a*mblea.

Per a cercar una paraula que aparegui només en l’encapçalament dels articles, s’ha de posar label immediatament davant de la paraula cercada. Així, la cerca label:Barcelona mostrarà només els articles que contenen la paraula Barcelona en l’encapçalament. En el cas que es vulguin veure totes les entrades, per exemple, del Gran Diccionari de la llengua que comencen per la lletra e, cal anar a aquesta obra i escriure label:e* en la casella de cerca.

Llegir més...