El que cal saber de la malaltia de la neurona motora

  • La denominació malaltia de la neurona motora inclou els trastorns deguts a la degeneració progressiva de les cèl·lules nervioses que controlen la contracció dels músculs esquelètics, que es manifesten amb una debilitat i una atròfia muscular irreversibles.
  • La malaltia de la neurona motora es pot manifestar amb diverses varietats. Les més freqüents són l’esclerosi lateral amiotròfica i la paràlisi bulbar progressiva. L’esclerosi lateral amiotròfica és un trastorn que provoca debilitat i atròfia musculars, i que sol afectar inicialment les mans tot estenent-se de manera progressiva a la resta...