Josep Gallés i Salabert

(Castellterçol, Moianès, 20 d'agost del 1758 — Vic, Osona, 24 de desembre de 1836)

Organista i mestre de capella.

Segons la documentació conservada, entre el 1774 i els darrers mesos del 1777 estigué a Barcelona. En aquesta ciutat estudià música i orgue sota el mestratge de Ramon Sunyer —mestre de capella de Santa Maria del Pi—, Joan Vila —organista a la mateixa església— i Anton Mestres —organista de la capella del Palau Reial Menor—. Més tard treballà com a organista a l’església de la Mercè i al convent de les magdalenes. El 1777 s’establí a Vic, on fou diaca i organista titular a la seu. També fou mestre de capella interí de la catedral vigatana, del 1808 al 1818. El 1819 se sap que es veié involucrat en un conflicte amb un músic de la seva capella, un tal Fèlix Palmés. Dos dies abans del traspàs de Gallès, Bernat Solà, que era l’organista suplent, s’oferí per a ocupar la plaça.

De les composicions musicals de Gallés, només s’han trobat obres per a tecla, que són a la Biblioteca de Catalunya (23 sonates, al M 388/1), a l’arxiu de Santa Maria del Pi (versos atribuïts per a orgue, als M 1524 i 1525, tot i que el nom de Gallés no és escrit a cap dels dos quaderns) i a l’Arxiu Històric Musical del monestir de Montserrat (gran fuga en Re major, als M 1206 i 1207). No hi ha cap exemple de la música religiosa que degué compondre. Gran part d’aquesta probablement desaparegué durant l’incendi de la catedral de Vic el juliol del 1936. Felip Pedrell valorà molt positivament la música de Gallès, i Joaquim Nin n’inclogué sis obres en una edició feta a París el 1929. El 1995, la Societat Catalana de Musicologia publicà vint-i-tres de les seves sonates per a tecla i també alguns estudis sobre la seva figura en el butlletí de l’entitat.

Bibliografia

Nin, Joaquín: Dix-sept sonates et pièces anciennes d'auteurs espagnols duexième recueil publiées pour la première fois, París, Max Eschig, 1929 
 
Marchi, Giuliana: Le più belle pagine dei clavicembalisti spagnoli, Milà, Ricordi, 1955
 
Piano 62 / P: José Gallés / Sonata en do menor, Madrid, Real Musical, 1976
 
Johnsson, Bengt: Josep Gallés, 23 sonates, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Societat Catalana de Musicologia 1995
 
Massagué, Xavier: Noves aportacions biogràfiques sobre Josep Gallés /. Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia, núm. 3, Societat Catalana de Musicologia, Barcelona, p. 95-96, 1995