La llengua catalana, del col·loquialisme a l’alta cultura

Acudit referent a l’ideal de l’ensenyament obligatori en català, “Almanac de la Campana de Gràcia”, Barcelona, J.L.Pellicer, 1900.

BC

Als anys seixanta del segle XIX l’actitud oficial cap a la llengua catalana no havia variat respecte de la que havia manifestat i demostrat la monarquia borbònica des que s’instaurà en el poder a Espanya. Continuava l’intent liberal, iniciat a les Corts de Cadis i sotraguejat pels avatars polítics, de construcció d’un estat unificat i centralista que preveia com a única llengua l’espanyola. En aquest sentit s’han d’interpretar les disposicions legals...