Tendències de la programació televisiva

Des del començament dels anys vuitanta, la programació dels diferents canals televisius (públics i privats) ha anat perdent qualitat. I amb tota seguretat continuarà la davallada cap a l’empobriment total dels continguts i també seguirà la proliferació dels programes anomenats “tele porqueria”. Fins i tot, és molt probable que la programació del futur arribi a dividir la societat en dos grups: l’un amb possibilitats d’accedir a una programació de pagament de caràcter mínimament divulgatiu, crític i cultural, i l’altre sense possibilitats d’accedir-hi, que es refugiarà, en el seu oci, en una...