Direcció

Jordi Nadal i Oller

Director general de l’obra, catedràtic d’Història i Institucions Econòmiques, Universitat de Barcelona (biografia de Jordi Nadal a la Gran enciclopèdia catalana)

Antoni de Capmany (1742-1813), autor de les Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona (Retrat a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona).

Introducció

Ban de la Junta Superior de Sanitat. Epidèmia de febre groga de Catalunya, 1821.

Catalunya, la fàbrica d'Espanya

Quadre 3.1. Producte interior brut de l'economia catalana, 1850-1870.

Laureà Figuerola, ministre d’Hisenda, promotor de l’aranzel del 1869 Banc d’Espanya.

Retorn al proteccionisme i liquidació de l'imperi

Etiqueta de Morell Castanys i Companyia.

L'evolució de la població i de les principals variables

El segle XIX, un període relativament poc estudiat de la història de les poblacions europees

Certificat de bateig. Mataró, 1810.

Làmina extreta de la Historia General de la Agricultura, de L. Fignier, J. Seix Editor, Barcelona, 1890 aprox.