Ajuda

Com funciona el cercador?

A continuació t'expliquem alguns trucs per poder fer cerques una mica més complexes del que és habitual. Segueix les nostres indicacions i... bona cerca!

  • El sistema permet fer cerques d'una sola paraula o de més d'una. Si escrivim més d’una paraula a la casella, el cercador presenta tots els articles que tenen qualsevol de les paraules demanades (ponderant l’ordenació segons diferents paràmetres: títol de l'article, obra, freqüència, etc.), mostrant primer els que tenen la seqüència de paraules cercades. Així, si escrivim Costa Brava, obtindrem primer els articles que continguin Costa Brava, i després els que tenen costa brava.
  • El cercador ens permet fer una cerca a tot el portal o a cadascuna de les obres. Per cercar a tot el portal cal tenir seleccionada l'opció Tot del desplegable d'obres. Per cercar en cadascuna de les obres, només cal triar l'obra en el desplegable d'obres.
  • El cercador mostra els articles que contenen les paraules demanades tant si són en el títol com en tot el contingut de l'article.

Com podem accedir al contingut de les obres temàtiques?

Tenim dos camins per accedir als continguts de les obres temàtiques:

  • A través del cercador.
  • Accedint a cadascuna de les obres i navegant pel sumari de l'obra.
obres1 obres2