El primer sistema-món i els Borja. 1493-1668

Als segles XIV i XV, les expedicions transoceàniques –de gran èxit– foren empreses per uns navegants que disposaven d’uns bons instruments astronòmics i cartogràfics, fruit de la llarga experiència de la navegació per la Mediterrània i la mar del Nord. Aquests navegants foren aixoplugats pels regnes hispànics de Portugal i de Castella-Aragó.

El primer sistema-món (1499-1522)

A partir de les descobertes del 1492, calia, urgentment, ordenar les grans línies d’acció de les futures exploracions, amb l’objectiu d’evitar confrontacions ben probablement estèrils. Els reis de...