Nova obra: Catalunya romànica

12/03/2018
Publicat el 12/03/2018 per web-ec
Amb el capítol “Introducció al romànic”, Enciclopèdia.cat engega la versió digital de “Catalunya romànica”, la qual s'enllestirà durant el 2018

Catalunya romànica és un producte digital basat en l’obra de referència en 27 volums publicada per Enciclopèdia Catalana al llarg de catorze anys, entre el 1984 i el 1998, sota la direcció de Jordi Vigué (1985-90) i Antoni Pladevall (1990-99). Un darrer volum fora de col·lecció tractà l’art anterior al romànic; aquest volum, titulat Del romà al romànic, també es pot consultar dins del catàleg digital d'Enciclopèdia.cat. Catalunya romànica fa un tractament general sobre l’art romànic que es desenvolupà als territoris que constitueixen les actuals Catalunya, Andorra, Franja de Ponent i Catalunya del Nord. Concentra l’atenció en la descripció exhaustiva dels monuments romànics, ordenats per comarques i municipis, en un total de més de 4.000 monuments. Més de 12.000 pàgines impreses, que es presenten ara en la forma de prop de 5.000 articles il·lustrats.

L’obra va néixer el 1882 de l’equip que va aplegar J. Vigué entorn de l’editorial Artestudi, dedicada a temes d’art romànic. Al llarg del seu desenvolupament, va comptar amb la col·laboració de més de quatre-cents autors i un consell assessor en el qual figuraven especialistes en la matèria i professors d’universitat.

Per la seva amplitud, metodologia i acurada presentació, Catalunya romànica va esdevenir una obra única, sense precedents en el camp dels estudis de l’art romànic, tant els fets a Europa com en altres parts del món. Això és així perquè a diferència d’altres obres, com la magnífica de J. Puig i Cadafalch i els seus col·laboradors L’arquitectura romànica a Catalunya (1909-18), no s’estudia el romànic per èpoques o tipologies, sinó que es fa de manera exhaustiva per poder després bastir teories i classificacions sobre el total. Per això va caldre fer un inventari previ d’edificis religiosos i civils, fer-ne els estudis històrics pertinents, descriptius i gràfics, i establir relacions i tipologies amb altres obres coetànies o d’influències similars.

Podeu consultar la pàgina d'inici de Catalunya romànica o bé anar directament al capítol Introducció al romànic.