Logo del Diccionari dels partits polítics

El Diccionari dels partits polítics de Catalunya, segle XX es va publicar en paper l'any 2000. Va ser el resultat d’una recerca iniciada el 1995 en el marc de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials i efectuada per especialistes en Ciència Política i en Història.

La investigació tingué com a objectiu l’establiment d’un cens exhaustiu dels partits que van existir a Catalunya durant el segle XX i fer un estudi singularitzat de cadascun d’ells (excepcionalment van estar inclosos partits de finals del segle XIX que van tenir una connexió directa amb aquests).

La investigació va gaudir de dos ajuts, concedits, respectivament, per la Direcció General d’Investigació Científica i Tècnica (DGICYT) del Ministeri d’Educació i Cultura (PB94-1285) i per la Direcció General de Recerca del Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya (1995 SGR 00374).

© Institut de Ciències Polítiques i Socials

Logo de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials