atles climatològic

atlas climatològic
m
Meteorologia

Recopilació de dades meteorològiques.

Per al Principat el més interessant d’aquests atles és l’Atles pluviomètric de Catalunya de Joaquim Febrer i que correspon al volum I de les Memòries Patxot, publicat a Barcelona l’any 1930. Cal citar també dins aquest grup, bé que amb un caràcter molt diferent l’Atles elemental de núvols d’Eduard Fontserè, en el qual són establerts tots els tipus de núvols d’acord amb una determinada classificació