E

m
Música

Cinquè element de la notació alfabètica en lletres llatines, utilitzada als països d’influència anglòfona i germanòfona, que correspon a la nota mi.

També s’aplica per a designar els acords i les tonalitats basats en aquesta nota.