Enric Sanmartí i Grego

(Barcelona, 1944)

Arqueòleg.

Ha estat conservador (1971-85) i director (1982-84) del Museu Arqueològic de Barcelona. És conservador del Museu Monogràfic d’Empúries des del 1985 i fou director de les excavacions entre el 1985 i el 1992. És membre del Deutsches Archäologisches Institut de Berlín i del CNRS. Ha excavat a Albintimilium (Itàlia), a Cartago (Tunísia), a la factoria fenícia de Toscanos (Màlaga) i en diferents jaciments ibèrics. La seva recerca científica ha destacat molt especialment en els estudis sobre ceràmiques de vernís negre. Entre una vasta i variada bibliografia cal esmentar La cerámica campaniense de Emporion y Rhode (1978) i, en col·laboració amb R.Marcet, Empúries (1988), síntesi de nombrosos treballs sobre la ciutat grecoromana.