Museu Arqueològic de Barcelona

Sala de l’Asclepi del Museu Arqueològic de Barcelona

© Fototeca.cat

Museu inaugurat a Barcelona el 1934, aprofitant un dels palaus del Parc de Montjuïc, dins el programa de museus de la Generalitat.

Els fons provenien del Museu d’Art de Catalunya i de l’antic Museu de Santa Àgata de Barcelona (1879), fons oficial de l’estat. Destaquen les col·leccions de prehistòria catalana del Neolític a l’edat del bronze, els fons d’Empúries, que inclou peces com la Venus i l'Asclepi (aquest darrer retornat a Empúries el 2008), la col·lecció ibèrica, la romana —amb nombroses representacions escultòriques i epigràfiques de Bàrcino—, etc. Conté també, entre d’altres, les sèries del Paleolític del Manzanares i de la cultura d’El Argar, els fons de les Illes Balears, de la civilització talaiòtica (excavacions Colominas, patrocinades per l’IEC) i de l’Eivissa cartaginesa, les col·leccions de ceràmica grega, romana i ibèrica, i el tresor ibèric de Tivissa. Hi ha una rica presència d’arts menors visigòtiques. El museu allotja una biblioteca especialitzada important, i des de la postguerra fins al 1990 depengué de la Diputació de Barcelona, que, amb la promulgació de la llei de museus catalana, quedà integrat en el Museu d'Arqueologia de Catalunya.