timidina

f
Bioquímica

Nucleòsid format per la unió de timina i 2-desoxiribosa.