Centreafricana, República

País (Mapa)
Central African Republic
Tipus d’estat
Superfície km²
622.984
Població estimada en milers juliol de 2015
4.900,30
Densitat estimada h/km² (2015)
7,90
Capital
Bangui
Llengua
Unitat monetària
franc CFA
Població darrer cens
3.151.072
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,00
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
14,10
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
141,60
Taxa total de fecunditat 2015
4,20
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
53,40
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
49,50
Població urbana (%) 2014
39,80
Arròs (1.000 t) 2014
43,40
Blat de moro (1.000 t) 2014
170,00
Cafè (1.000 t) 2013
6,80
Patates (1.000 t) 2014
1.30
Carn bovina (1.000 t) 2013
90,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
23,60
Carn porcina (1.000 t) 2013
17,00
Aviram (1.000 t) 2013
6,00
Pesca (1.000 t) 2013
30,10
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
1,60
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
35,40
Prats i pastures
63,00
PNB $ EUA 2013 (en milions)
1.585
PNB $ EUA 2013 (per capita)
343
% Població activa (2014) Agricultura
56,00
% Població activa (2014) Indústria
12,00
% Població activa (2014) Serveis
32,00
Importació % PNB 2014
34,40
Exportació % PNB 2014
10,10
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
630,10
IDH Índex 2013
185,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
36,80
Despesa pública en educació % PNB 2012
1,20
Kilocalories al dia per capita 2014
1.940
Telèfon fix 100 hab 2013
0,00
Telèfon mòbil 100 hab 2013
29,50
Usuaris internet 100 hab 2011
2,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
10,00
Habitants per habitatge 2005
6,10