Congo, República Democràtica del

País (Mapa)
República Democrática del Congo
Tipus d’estat
Superfície km²
2.344.858
Població estimada en milers juliol de 2015
77.266,80
Densitat estimada h/km² (2015)
33,00
Capital
Kinshasa
Llengua
Unitat monetària
franc congolès
Població darrer cens
29.916.800
Taxa de creixement anual (%) 2015
3,10
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
10,10
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
108,40
Taxa total de fecunditat 2015
5,90
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
60,50
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
57,60
Població urbana (%) 2014
42,00
Arròs (1.000 t) 2014
360,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
1.400,00
Cafè (1.000 t) 2013
31,00
Patates (1.000 t) 2014
111.70
Carn bovina (1.000 t) 2013
12,20
Carn ovina (1.000 t) 2013
21,10
Carn porcina (1.000 t) 2013
25,00
Aviram (1.000 t) 2013
11,30
Pesca (1.000 t) 2013
230,30
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
2,90
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
26,40
Prats i pastures
70,70
PNB $ EUA 2013 (en milions)
32.691
PNB $ EUA 2013 (per capita)
484
% Població activa (2014) Agricultura
58,20
% Població activa (2014) Indústria
41,80
Importació % PNB 2014
38,90
Exportació % PNB 2014
33,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
6,60
IDH Índex 2013
186,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
77,30
Despesa pública en educació % PNB 2012
2,50
Kilocalories al dia per capita 2014
1.590
Telèfon fix 100 hab 2013
0,00
Telèfon mòbil 100 hab 2013
41,80
Usuaris internet 100 hab 2011
1,00
Habitants per habitatge 2005
4,70