Corea, República de

País (Mapa)
South Korea
Tipus d’estat
Superfície km²
99.678
Població estimada en milers juliol de 2015
50.293,40
Densitat estimada h/km² (2015)
504,60
Capital
Seül
Llengua
Unitat monetària
won sud-coreà
Població darrer cens
48.580.293
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,40
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
5,80
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
3,10
Taxa total de fecunditat 2015
1,30
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
85,20
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
78,80
Població urbana (%) 2014
82,40
Arròs (1.000 t) 2014
5.637,70
Blat (1.000 t) 2014
23,40
Blat de moro (1.000 t) 2014
82,00
Patates (1.000 t) 2014
590.50
Carn bovina (1.000 t) 2013
336,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
1,50
Carn porcina (1.000 t) 2013
1.006,60
Aviram (1.000 t) 2013
684,90
Pesca (1.000 t) 2013
2.000,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
11,70
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
85,00
Prats i pastures
3,30
PNB $ EUA 2013 (en milions)
1.304.554
PNB $ EUA 2013 (per capita)
26482
% Població activa (2014) Agricultura
6,10
% Població activa (2014) Indústria
24,40
% Població activa (2014) Serveis
69,50
Importació % PNB 2014
45,30
Exportació % PNB 2014
50,60
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
425,40
IDH Índex 2013
15,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,00
Kilocalories al dia per capita 2014
3.480
Telèfon fix 100 hab 2013
61,60
Telèfon mòbil 100 hab 2013
111,00
Usuaris internet 100 hab 2011
84,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
103,00
Habitants per habitatge 2005
2,70