Corea, República Democràtica Popular de

País (Mapa)
North Korea
Tipus d’estat
Superfície km²
120.538
Població estimada en milers juliol de 2015
25.155,30
Densitat estimada h/km² (2015)
208,70
Capital
Pyongyang
Llengua
Unitat monetària
won nord-coreà
Població darrer cens
24.052.231
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,50
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
9,30
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
25,80
Taxa total de fecunditat 2015
2,00
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
73,90
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
66,90
Població urbana (%) 2014
60,70
Arròs (1.000 t) 2014
2.626,00
Blat (1.000 t) 2014
45,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
2.594,00
Patates (1.000 t) 2014
1910.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
22,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
15,70
Carn porcina (1.000 t) 2013
112,50
Aviram (1.000 t) 2013
10.833,00
Pesca (1.000 t) 2013
279,10
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
8,00
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
90,00
Prats i pastures
2,00
PNB $ EUA 2013 (en milions)
15.454
PNB $ EUA 2013 (per capita)
621
% Població activa (2014) Agricultura
24,60
% Població activa (2014) Indústria
75,40
Importació % PNB 2014
58,50
Exportació % PNB 2014
47,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
5,00
Taxa d'alfabetisme % 2015
100,00
Kilocalories al dia per capita 2014
2.108
Telèfon fix 100 hab 2013
4,70
Telèfon mòbil 100 hab 2013
9,70
Habitants per habitatge 2005
4,60