Dominicana, República

País (Mapa)
Dominicana, República
Tipus d’estat
Superfície km²
48.310
Població estimada en milers juliol de 2015
10.528,40
Densitat estimada h/km² (2015)
217,90
Capital
Santo Domingo
Llengua
Unitat monetària
peso dominicà
Població darrer cens
9.445.281
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,20
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,10
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
26,60
Taxa total de fecunditat 2015
2,50
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
76,90
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
70,60
Població urbana (%) 2014
78,10
Arròs (1.000 t) 2014
718,20
Blat de moro (1.000 t) 2014
36,00
Cafè (1.000 t) 2013
16,20
Carn bovina (1.000 t) 2013
100,70
Carn ovina (1.000 t) 2013
1,90
Carn porcina (1.000 t) 2013
79,00
Aviram (1.000 t) 2013
269,50
Pesca (1.000 t) 2013
14,20
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
18,40
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
32,70
Prats i pastures
48,90
PNB $ EUA 2013 (en milions)
60.612
PNB $ EUA 2013 (per capita)
5826
% Població activa (2014) Agricultura
14,50
% Població activa (2014) Indústria
17,40
% Població activa (2014) Serveis
41,90
Importació % PNB 2014
30,60
Exportació % PNB 2014
25,70
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
24,30
IDH Índex 2013
102,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
91,80
Despesa pública en educació % PNB 2012
2,20
Kilocalories al dia per capita 2014
2.620
Telèfon fix 100 hab 2013
11,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
88,40
Usuaris internet 100 hab 2011
36,00
Diaris per 1.000 hab 2004
39,10
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
16,00
Habitants per habitatge 2005
3,50