Eswatini

País (Mapa)
Eswatini
Tipus d’estat
Superfície km²
17.364
Població estimada en milers juliol de 2015
1.287,00
Densitat estimada h/km² (2015)
74,10
Capital
Mbabane
Llengua
Unitat monetària
lilangeni
Població darrer cens
844.223
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,40
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
14,50
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
85,40
Taxa total de fecunditat 2015
3,20
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
48,10
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
49,60
Població urbana (%) 2014
21,30
Arròs (1.000 t) 2014
0,10
Blat (1.000 t) 2014
0,70
Blat de moro (1.000 t) 2014
81,60
Patates (1.000 t) 2014
8.20
Carn bovina (1.000 t) 2013
17,10
Carn ovina (1.000 t) 2013
1,90
Carn porcina (1.000 t) 2013
1,30
Aviram (1.000 t) 2013
4,90
Pesca (1.000 t) 2013
0,10
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
1,20
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
14,30
Prats i pastures
84,50
PNB $ EUA 2013 (en milions)
3.523
PNB $ EUA 2013 (per capita)
2819
% Població activa (2014) Agricultura
20,90
% Població activa (2014) Indústria
28,80
% Població activa (2014) Serveis
50,30
Importació % PNB 2014
68,80
Exportació % PNB 2014
60,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
561,30
IDH Índex 2013
148,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
87,50
Despesa pública en educació % PNB 2012
8,30
Kilocalories al dia per capita 2014
2.235
Telèfon fix 100 hab 2013
3,70
Telèfon mòbil 100 hab 2013
71,50
Usuaris internet 100 hab 2011
18,00
Diaris per 1.000 hab 2004
24,20
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
21,00
Habitants per habitatge 2005
6,30