Saint Christopher i Nevis

País (Mapa)
Saint Christopher I Nevis
Tipus d’estat
Superfície km²
261
Població estimada en milers juliol de 2015
55,60
Densitat estimada h/km² (2015)
212,90
Capital
Basseterre
Llengua
Unitat monetària
dòlar del Carib Oriental
Població darrer cens
45.841
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,20
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,60
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
71,00
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
68,00
Població urbana (%) 2014
32,00
Patates (1.000 t) 2014
0.20
Carn bovina (1.000 t) 2013
0,10
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,00
Carn porcina (1.000 t) 2013
0,10
Aviram (1.000 t) 2013
0,10
Pesca (1.000 t) 2013
17,60
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
1,70
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
83,30
Prats i pastures
15,00
PNB $ EUA 2013 (en milions)
743
PNB $ EUA 2013 (per capita)
13710
% Població activa (2014) Agricultura
22,70
% Població activa (2014) Indústria
77,30
Importació % PNB 2014
49,50
Exportació % PNB 2014
39,40
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
156,10
IDH Índex 2013
73,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
97,80
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,20
Kilocalories al dia per capita 2014
2.810
Telèfon fix 100 hab 2013
35,40
Telèfon mòbil 100 hab 2013
142,10
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
48,00
Habitants per habitatge 2005
2,90