Salvador, el

País (Mapa)
Salvador, El
Tipus d’estat
Superfície km²
21.041
Població estimada en milers juliol de 2015
6.126,60
Densitat estimada h/km² (2015)
291,20
Capital
San Salvador
Llengua
Unitat monetària
colón
Població darrer cens
5.744.113
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,30
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,80
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
18,10
Taxa total de fecunditat 2015
1,90
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
77,70
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
68,60
Població urbana (%) 2014
66,30
Arròs (1.000 t) 2014
41,80
Blat de moro (1.000 t) 2014
819,30
Cafè (1.000 t) 2013
32,90
Patates (1.000 t) 2014
6.60
Carn bovina (1.000 t) 2013
18,40
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,10
Carn porcina (1.000 t) 2013
8,00
Aviram (1.000 t) 2013
131,80
Pesca (1.000 t) 2013
56,70
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
15,00
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
43,40
Prats i pastures
41,60
PNB $ EUA 2013 (en milions)
24.259
PNB $ EUA 2013 (per capita)
3826
% Població activa (2014) Agricultura
19,60
% Població activa (2014) Indústria
20,40
% Població activa (2014) Serveis
60,10
Importació % PNB 2014
45,80
Exportació % PNB 2014
26,40
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
14,30
IDH Índex 2013
115,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
88,40
Despesa pública en educació % PNB 2012
3,40
Kilocalories al dia per capita 2014
2.575
Telèfon fix 100 hab 2013
15,00
Telèfon mòbil 100 hab 2013
136,20
Usuaris internet 100 hab 2011
18,00
Diaris per 1.000 hab 2004
38,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
10,00
Habitants per habitatge 2005
4,60