Sud-àfrica, República de

País (Mapa)
South Africa
Tipus d’estat
Superfície km²
1.219.090
Població estimada en milers juliol de 2015
54.490,40
Densitat estimada h/km² (2015)
44,70
Capital
Pretòria
Unitat monetària
rand
Població darrer cens
51.770.560
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,90
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
12,40
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
45,70
Taxa total de fecunditat 2015
2,30
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
59,50
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
55,50
Població urbana (%) 2014
64,30
PNB $ EUA 2013 (en milions)
366.059
PNB $ EUA 2013 (per capita)
6936
% Població activa (2014) Agricultura
4,60
% Població activa (2014) Indústria
23,50
% Població activa (2014) Serveis
71,90
Importació % PNB 2014
33,10
Exportació % PNB 2014
31,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
140,30
IDH Índex 2013
118,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
94,30
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,40
Kilocalories al dia per capita 2014
3.155
Telèfon fix 100 hab 2013
7,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
145,60
Usuaris internet 100 hab 2011
21,00
Diaris per 1.000 hab 2004
29,60
Habitants per habitatge 2005
3,70