El temps anual: els calendaris

Aquest mapa constitueix una aproximació espacial generalitzada a la gestió del temps de l’any arreu del món. La major part dels estats es regeixen pel calendari gregorià per a comptar el temps històric, llevat dels estats musulmans que utilitzen el seu, i de l’Índia (fins el 1957) i la Xina (fins el 1911) que conserven els propis per a molts esdeveniments socials i culturals. Les diferents religions solen mantenir encara els antics calendaris per als usos litúrgics i la distribució de les festes.

El calendari sorgeix de l’observació del cicle dels astres, i ha evolucionat en...