Els mapes del món

Un Atles de la diversitat que conté 150 mapes només pot acabar amb un altre mapa o, millor dit, amb un mapa de mapes com aquest, que vol apuntar-se com una primera conclusió de l’equip que ha dirigit els treballs. És clar que molts dels altres 149 mapes presentats fins ara són d’alguna manera, ells mateixos, una conclusió del treball dels seus autors, però cadascun, com tots els mapes, obre reflexions noves en el lector. Cada mapa és alhora, com a mínim, resultat d’un treball i font d’informació de nous treballs; presentació d’un punt de vista i suggeriment de punts de vista...