Què és un desert?

El lax concepte de desert

El terme desert és una paraula ambigua dotada de molts significats. Des del punt de vista etimològic, desert prové del verb llatí deserere, que significa ‘abandonar’, i del seu participi passat desertum, també utilitzat com a adjectiu, que significa ‘deshabitat’ o ‘abandonat’. Com a substantiu, utilitzat només en plural, deserta correspon a llocs deshabitats, solituds, espais sense assentaments humans (en oposició al terme grec okoumenh [“ecumene”], que significa ‘país habitat’). En l’ús actual, el terme defineix una regió sense vegetació o on aquesta és molt...