Bibliografia general referent al romànic de la Selva

  • A.A.V. (Amics de L’Art vell): Memòria de l’obra realitzada des de la seva fundació, 1929-1935, Barcelona 1935.
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya carolíngia, II: Els diplomes carolingis a Catalunya, 2 vols., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1926-1952 .
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Els primers comtes catalans, ed. Vicens-Vives, (Biografies catalanes. Sèrie històrica, núm. 1), Barcelona 1965.
  • Ainaud de Lasarte, Joan: Tossa. Notas geográficas, arqueológicas e históricas, Barcelona 1957.
  • Ainaud de Lasarte, Joan: Art romànic. Guia. Ajuntament de Barcelona-Museu d’Art de Catalunya...