Bibliografia general referent al romànic del Rosselló

  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya Carolíngia, vol. II (I), Els diplomes carolingis a Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona1926-50.
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya Carolíngia, vol. II (II), Els diplomes carolingis a Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1952.
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: El paso de la Septimania del dominio godo al franco a través de la invasión sarracena, “Cuadernos de Historia de España” (Buenos Aires 1953), núm. 19, pàgs. 5-54.
  • Abélanet, J.: Un cimetière wisigothique à Tautavel, “Centre d’Archéologie Médiévale du Languedoc”...