Bibliografia general referent al romànic del Solsonès

  • El Bages, el Berguedà i el Solsonès, Gran geografia comarcal de Catalunya, vol. 2 Enciclopèdia Catalana SA, Barcelona 1981 pàgs. 350-447.
  • Els castells catalans, vol. VI, Barcelona 1979.
  • Gran Enciclopèdia Catalana, 16 vols., Barcelona 1968-1980.
  • Guia de l’església de Solsona, Solsona 1986.
  • Rationes Decimarum Hispaniae, vol. I, Barcelona 1946.
  • Solsona i el Solsonès en la història de Catalunya, vol. I, Lleida 1986.
  • Josep Armengou: Recull de noves històriques de la Selva i rectorologi de la mateixa, la Selva 1913 manuscrit inèdit.
  • Antoni Bach i Riu: Un poble del Solsonès. Olius, Gràfiques...