Bibliografia sobre el marc històric de l’Alt Urgell

Bibliografia

  • R. D’Abadal i de Vinyals: La batalla del adopcionismo en la desintegración de la Iglesia visigoda, Discurs llegit a l’acte de recepció pública de Ramon d’Abadal a la RABLB el 18 de desembre de 1949. Barcelona 1949.
  • R. D’Abadal i de Vinyals: Catalunya Carolíngia II. Els diplomes carolingis a Catalunya, 2 vols., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1926-1952.
  • R. D’Abadal i de Vinyals: Catalunya Carolíngia I. El domini carolingi a Catalunya, Institut d’Estudis Catalans. Barcelona 1986.
  • R. D’Abadal i de Vinyals: Els primers comtes catalans, ed. Vicens Vives, Barcelona 1965.
  • R...