El Barcelonès

Situació i presentación

El Barcelonès, format per cinc municipis, té una superfície comarcal de 144,72 km2, molt per sota de qualsevol altra comarca catalana. Comprèn el territori estès entre la Mediterrània i la Serralada Litoral, en el tram de la serra de Collserola. Limita al S i a l’W amb el Baix Llobregat, al NW i al N amb el Vallès Occidental, també al N amb el Vallès Oriental, al NE amb el Maresme, i al sector de llevant amb la mar.

Barcelona, "cap i casal de Catalunya", la ciutat "de riu a riu estesa", com ja la veia Verdaguer, el principal motor impulsor de la realitat...