Lluís Graner i l'espectacle total

Una figura prou significativa de l’etapa que ens ocupa és la del pintor i empresari Lluís Graner i Arrufí. Nascut a Barcelona l’any 1863, va destacar notablement en la seva faceta de pintor. Però, més enllà del vessant plàstic, cal considerar la seva aportació al món de la creació artística des d’una perspectiva molt més àmplia i descobrir una personalitat que, per la seva singularitat, es manifestà absolutament moderna.

L’espectacle pictòric

La vocació artística de Lluís Graner fou una mica tardana. Després d’una estada per terres americanes, retornà a Barcelona als vint anys i inicià...