El sistema viu

Flux d’energia i cicles de la matèria

El món que ens envolta se’ns obre davant els ulls com una realitat que es mou i es transforma contínuament. La posició dels cossos en l’espai, les formes, els colors, els sons, les olors, la temperatura, tot canvia contínuament. És un espectacle que sempre ha fascinat els humans i que, al mateix temps, els ha empès a intentar comprendre què passava al seu voltant per tal d’adaptar-se més bé a les condicions externes. Així, des de temps immemorables (probablement des que existeix), l’espècie humana s’ha anat construint esquemes mentals, models que li...