L'armament i les tècniques militars

Teories sobre l’origen de la guerra

Què és la guerra? Quin concepte en tenim, d’una guerra? De teories sobre el seu origen, no en falten. Totes elles contenen elements interessants que poden ajudar a esbossar la definició d’aquest assot social que des de sempre ha afligit la humanitat. Potser, vist en termes generals, es pot estar d’acord amb l’afirmació de l’antropòleg nord-americà Marvin Harris quan diu que “òbviament, la capacitat d’esdevenir agressius i de fer la guerra forma part de la naturalesa humana. Però la manera i el moment en què això té lloc són controlats per les nostres...