Estructura dels articles

Les pàgines relatives als articles estan estructurades, bàsicament, en dues grans columnes (a part de la capçalera): la columna central, que conté l’article, i la columna lateral, que conté elements complementaris.

Article. L’article està dividit en dues grans àrees: la de la definició i la del desenvolupament enciclopèdic. L’àrea de definició conté els elements clau d’identificació del terme, del personatge o del topònim: àrea temàtica, categoria gramatical, lloc/data de naixement/mort, definició, fotografia, etc. L’àrea de desenvolupament enciclopèdic conté, com el seu nom indica, desenvolupaments enciclopèdics sobre la veu. El text sovint va acompanyat de fotografies i taules i, també, de vídeos i àudios.

Informació complementària. La columna lateral de la dreta pot contenir: sumari de l’article, mapa, enllaços a articles d'ampliació d’altres obres del fons documental de l’editorial, enllaços externs i els arbres del Coneixement i de Toponímia.