Segle XX. Indústria, finances i turisme

Publicitat de la marca de cotxes Hispano Suiza, a “El Mercurio”, març del 1910