La llarga postguerra. 1939-1960

L’exili Museu d’Història de Girona / Museu Memorial de l’Exili