El flamenquisme al País Valencià i Lluís Dalmau

S’ha dit amb raó, i amb això hi ha concordança i plebiscit popular en un ampli marc de la crítica artística catalana i hispana (Company, e.p. [2006]), que la moda pictòrica de l’ars nova o realisme flamenc s’imposà amb gran èxit arreu de l’Europa del segle XV, Catalunya i el País Valencià inclosos.

A casa nostra bona part d’aquest nou influx va ser degut al gust personal d’Alfons el Magnànim (1396-1458), coronat rei el 1416, tot i que també el clergat de l’època, la noblesa, la burgesia i les corporacions municipals es van decantar clarament per la moda flamenca. Aquest art, especialment...