Afganistan

País (Mapa)
Afganistan
Tipus d’estat
Superfície km²
652.090
Població estimada en milers juliol de 2015
32.526,60
Densitat estimada h/km² (2015)
49,90
Capital
Kàbul
Unitat monetària
afgani
Població darrer cens
13.051.358
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,70
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
8,00
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
92,30
Taxa total de fecunditat 2015
4,70
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
62,00
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
59,50
Població urbana (%) 2014
26,30
Arròs (1.000 t) 2014
537,00
Blat (1.000 t) 2014
5.370,30
Blat de moro (1.000 t) 2014
316,00
Patates (1.000 t) 2014
340.30
Carn bovina (1.000 t) 2013
134,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
150,20
Aviram (1.000 t) 2013
23,70
Pesca (1.000 t) 2013
2,10
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,30
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
20,60
Prats i pastures
79,10
PNB $ EUA 2013 (en milions)
21.618
PNB $ EUA 2013 (per capita)
708
% Població activa (2014) Agricultura
69,60
% Població activa (2014) Indústria
4,90
% Població activa (2014) Serveis
25,50
Importació % PNB 2014
43,90
Exportació % PNB 2014
6,50
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
6,70
IDH Índex 2013
169,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
38,20
Kilocalories al dia per capita 2014
2.087
Telèfon fix 100 hab 2013
0,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
70,70
Usuaris internet 100 hab 2011
5,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
4,00
Habitants per habitatge 2005
8,00