Albània

País (Mapa)
Albània
Tipus d’estat
Superfície km²
28.748
Població estimada en milers juliol de 2015
2.896,70
Densitat estimada h/km² (2015)
100,80
Capital
Tirana
Llengua
Unitat monetària
lek
Població darrer cens
2.800.138
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,20
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,50
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
14,70
Taxa total de fecunditat 2015
1,80
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
80,60
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
75,60
Població urbana (%) 2014
56,40
Blat (1.000 t) 2014
280,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
380,00
Patates (1.000 t) 2014
240.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
41,20
Carn ovina (1.000 t) 2013
23,60
Carn porcina (1.000 t) 2013
7,60
Aviram (1.000 t) 2013
15,80
Pesca (1.000 t) 2013
7,50
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
6,20
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
51,80
Prats i pastures
42,10
PNB $ EUA 2013 (en milions)
12.904
PNB $ EUA 2013 (per capita)
4066
% Població activa (2014) Agricultura
44,10
% Població activa (2014) Indústria
19,90
% Població activa (2014) Serveis
36,00
Importació % PNB 2014
56,20
Exportació % PNB 2014
36,40
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
8,80
IDH Índex 2013
95,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
97,60
Despesa pública en educació % PNB 2012
3,30
Kilocalories al dia per capita 2014
3.000
Telèfon fix 100 hab 2013
8,90
Telèfon mòbil 100 hab 2013
116,20
Usuaris internet 100 hab 2011
49,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
28,00
Habitants per habitatge 2005
4,20