Alemanya

País (Mapa)
Alemanya
Tipus d’estat
Superfície km²
357.022
Població estimada en milers juliol de 2015
80.688,50
Densitat estimada h/km² (2015)
226,00
Capital
Berlín
Llengua
Unitat monetària
euro
Població darrer cens
80.219.695
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,00
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
11,00
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
3,40
Taxa total de fecunditat 2015
1,40
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
83,40
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
78,70
Població urbana (%) 2014
75,10
Blat (1.000 t) 2014
27.784,70
Blat de moro (1.000 t) 2014
5.142,10
Patates (1.000 t) 2014
11607.30
Carn bovina (1.000 t) 2013
1.106,40
Carn ovina (1.000 t) 2013
35,10
Carn porcina (1.000 t) 2013
4.488,30
Aviram (1.000 t) 2013
1.692,90
Pesca (1.000 t) 2013
255,20
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
1,20
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
71,00
Prats i pastures
27,80
PNB $ EUA 2013 (en milions)
3.730.261
PNB $ EUA 2013 (per capita)
45091
% Població activa (2014) Agricultura
1,30
% Població activa (2014) Indústria
28,30
% Població activa (2014) Serveis
70,40
Importació % PNB 2014
39,20
Exportació % PNB 2014
45,60
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
192,80
IDH Índex 2013
6,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,10
Kilocalories al dia per capita 2014
3.530
Telèfon fix 100 hab 2013
58,90
Telèfon mòbil 100 hab 2013
120,90
Usuaris internet 100 hab 2011
83,00
Diaris per 1.000 hab 2004
267,40
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
82,00
Habitants per habitatge 2005
2,10