Andorra

País (Mapa)
Andorra
Tipus d’estat
Superfície km²
468
Població estimada en milers juliol de 2015
70,50
Densitat estimada h/km² (2015)
150,60
Capital
Andorra la Vella
Llengua
Unitat monetària
euro
Població darrer cens
65.844
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,50
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
2,80
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
85,00
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
80,00
Població urbana (%) 2014
85,60
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
12,30
Prats i pastures
87,70
PNB $ EUA 2013 (en milions)
3.249
PNB $ EUA 2013 (per capita)
41015
% Població activa (2014) Agricultura
0,40
% Població activa (2014) Indústria
17,80
% Població activa (2014) Serveis
81,80
Importació % PNB 2014
42,20
Exportació % PNB 2014
78,60
IDH Índex 2013
37,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
3,10
Telèfon fix 100 hab 2013
48,70
Telèfon mòbil 100 hab 2013
80,70
Usuaris internet 100 hab 2011
81,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
25,00
Habitants per habitatge 2005
2,80