Angola

País (Mapa)
Angola
Tipus d’estat
Superfície km²
1.246.700
Població estimada en milers juliol de 2015
25.022,00
Densitat estimada h/km² (2015)
20,10
Capital
Luanda
Llengua
Unitat monetària
kwanza
Població darrer cens
24.383.301
Taxa de creixement anual (%) 2015
3,20
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
13,40
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
147,90
Taxa total de fecunditat 2015
6,00
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
54,20
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
51,20
Població urbana (%) 2014
43,30
Arròs (1.000 t) 2014
42,30
Blat (1.000 t) 2014
3,90
Blat de moro (1.000 t) 2014
1.686,90
Cafè (1.000 t) 2013
13,00
Patates (1.000 t) 2014
671.50
Carn bovina (1.000 t) 2013
105,40
Carn ovina (1.000 t) 2013
22,70
Carn porcina (1.000 t) 2013
93,60
Aviram (1.000 t) 2013
29,70
Pesca (1.000 t) 2013
275,50
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,50
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
7,00
Prats i pastures
92,50
PNB $ EUA 2013 (en milions)
121.692
PNB $ EUA 2013 (per capita)
5668
% Població activa (2014) Agricultura
69,80
% Població activa (2014) Indústria
30,20
Importació % PNB 2014
42,00
Exportació % PNB 2014
58,50
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
28,60
IDH Índex 2013
149,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
71,10
Despesa pública en educació % PNB 2012
3,50
Kilocalories al dia per capita 2014
2.537
Telèfon fix 100 hab 2013
1,00
Telèfon mòbil 100 hab 2013
61,90
Usuaris internet 100 hab 2011
15,00
Diaris per 1.000 hab 2004
2,20
Habitants per habitatge 2005
4,70