Argentina

País (Mapa)
Argentina
Tipus d’estat
Superfície km²
2.780.400
Població estimada en milers juliol de 2015
43.416,80
Densitat estimada h/km² (2015)
15,60
Capital
Buenos Aires
Llengua
Unitat monetària
peso argentí
Població darrer cens
40.117.096
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,00
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,60
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
14,90
Taxa total de fecunditat 2015
2,30
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
80,20
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
72,60
Població urbana (%) 2014
91,60
Arròs (1.000 t) 2014
1.581,80
Blat (1.000 t) 2014
13.930,10
Blat de moro (1.000 t) 2014
33.000,00
Patates (1.000 t) 2014
1865.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
2.822,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
58,90
Carn porcina (1.000 t) 2013
415,80
Aviram (1.000 t) 2013
1.824,70
Pesca (1.000 t) 2013
873,90
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,70
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
25,80
Prats i pastures
73,50
PNB $ EUA 2013 (en milions)
611.726
PNB $ EUA 2013 (per capita)
14760
% Població activa (2014) Agricultura
0,50
% Població activa (2014) Indústria
24,00
% Població activa (2014) Serveis
74,70
Importació % PNB 2014
14,60
Exportació % PNB 2014
14,90
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
139,60
IDH Índex 2013
49,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
98,10
Despesa pública en educació % PNB 2012
6,30
Kilocalories al dia per capita 2014
3.667
Telèfon fix 100 hab 2013
23,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
162,50
Usuaris internet 100 hab 2011
48,00
Diaris per 1.000 hab 2004
35,50
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
45,00
Habitants per habitatge 2005
3,60